PALVELUT

Lääkityksen tarkistuspalvelu

Lääkityksen tarkistuspalvelu edesauttaa lääkitysturvallisuutta ja lääkehoidon onnistumista.

Palvelu sopii erityisesti iäkkäille sekä sellaisille asiakkaille, joilla on useita lääkkeitä käytössä. Farmaseutti selvittää asiakkaan kokonaislääkityksen, mahdolliset päällekkäislääkitykset sekä lääkkeiden keskinäiset yhteensopimattomuudet. Lisäksi asiakkaan kanssa käydään läpi esimerkiksi lääkkeiden ottoajat ja – ohjeet.

Noin puoli tuntia kestävässä tapaamisessa on mahdollisuus keskustella rauhassa lääkehoidosta. Tarvittaessa mahdolliset muutokset lääkitykseen tehdään yhteistyössä lääkärin kanssa. Tarkastuksesta saa kirjallisen yhteenvedon. Palvelun hinta on 40 euroa.