PALVELUT

Lääkeneuvonta ja reseptien uusiminen

Apteekkihenkilökunta varmistaa lääkeneuvonnan avulla sen, että lääke sopii käyttäjälleen ja asiakas osaa käyttää lääkettä oikein ja turvallisesti.

Voimme lähettää apteekin kautta reseptin uusimispyynnön. Sähköisen reseptin uusimispyynnön lähettämisestä veloitamme 3 euroa / resepti tai 10 euroa / yli neljä reseptiä. Puhelinuudistamispyynnöstä veloitamme 5 euroa / resepti. Kaikkia reseptejä ei voi uusia apteekin kautta, ja tällaisia reseptejä ovat esimerkiksi kuuriluontoiset lääkkeet sekä esimerkiksi keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet, kuten unilääkkeet sekä vahvat kipulääkkeet. Tällöin tulee ottaa yhteyttä suoraan lääkäriin.